ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ

A B Dharwadkar

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ೨೭- ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ದೂರ ಇದ್ದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪವಾಸಆಚರಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು.

ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಂಡು ಬಂತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದಾಗ, ಟೀಕೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ನಾನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಯು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಷರತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ 2023 ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪವಾಸಆಚರಿಸುವಂತೆಯೂ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಕೆಲ ಸಮಯ ದೂರ ಉಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.’ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದುಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ ಫೋನ್‌ ಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.

Share this Article
Leave a comment

ABOUT US

Samadarshi News is Digital Online Newspaper, Publishing Platform From INDIA. Karnataka, National & International, Updates including Politics, Business, Crime, Education, Sports, Science, Current Affairs. Latest Breaking News From India & Around the World.

 

Recently Updated | Latest Version 21.2.2 |

© Samadarshi News. All Rights Reserved.

Website Designed By | KhushiHost | Need A Similar Website? Contact Us Today: +91 9060329333, | [email protected] | www.khushihost.com | Proudly Hosted By KhushiHost | Speed And Performance | 10 Cores CPU | 60 GB RAM | Powerful Cloud VPS Server | Recently Updated | Latest Version 21.2.2 |

Disclaimer: KhushiHost Is Not Responsible For Any News Or Content. We Are Only Developers For This Client Any Type Of Content Posted Here Belongs To Site’s Respective Owner Not To KhushiHost