ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಮಹಿಳೆಯ ದಾರುಣ ಸಾವು

A B Dharwadkar

ಸವದತ್ತಿ : ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತರಾದ ಘಟನೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 70 ವರುಷದ ಶಾಂತವ್ವ ಶಿವಮೂರ್ತೆಪ್ಪ ಹಿರೇಮಠ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಂತವ್ವ ಅವರು ಗೃಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಛಾವಣಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸವದತ್ತಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Share this Article
Leave a comment

ABOUT US

Samadarshi News is Digital Online Newspaper, Publishing Platform From INDIA. Karnataka, National & International, Updates including Politics, Business, Crime, Education, Sports, Science, Current Affairs. Latest Breaking News From India & Around the World.

 

Recently Updated | Latest Version 21.2.2 |

© Samadarshi News. All Rights Reserved.

Website Designed By | KhushiHost | Need A Similar Website? Contact Us Today: +91 9060329333, | [email protected] | www.khushihost.com | Proudly Hosted By KhushiHost | Speed And Performance | 10 Cores CPU | 60 GB RAM | Powerful Cloud VPS Server | Recently Updated | Latest Version 21.2.2 |

Disclaimer: KhushiHost Is Not Responsible For Any News Or Content. We Are Only Developers For This Client Any Type Of Content Posted Here Belongs To Site’s Respective Owner Not To KhushiHost