Tag: ಕರವೇ

ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಡೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು; ಹಲವರು ಪೊಲೀಸ ವಶಕ್ಕೆ

ಬೆಳಗಾವಿ : ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸರಕಾರ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ  ಪರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ

1 Min Read

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕರವೇ ಮನವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ : ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮರಾಠಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ

1 Min Read

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಬೇಡ : ಕರವೇ ಆಗ್ರಹ

ಬೆಳಗಾವಿ : ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರ ಡಿ 3 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ.

1 Min Read

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ಅವಹೇಳನ : ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರವೇ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಎಂಇಎಸ್ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ

1 Min Read

ABOUT US

Samadarshi News is Digital Online Newspaper, Publishing Platform From INDIA. Karnataka, National & International, Updates including Politics, Business, Crime, Education, Sports, Science, Current Affairs. Latest Breaking News From India & Around the World.

 

Recently Updated | Latest Version 21.2.2 |

© Samadarshi News. All Rights Reserved.

Website Designed By | KhushiHost | Need A Similar Website? Contact Us Today: +91 9060329333, | [email protected] | www.khushihost.com | Proudly Hosted By KhushiHost | Speed And Performance | 10 Cores CPU | 60 GB RAM | Powerful Cloud VPS Server | Recently Updated | Latest Version 21.2.2 |

Disclaimer: KhushiHost Is Not Responsible For Any News Or Content. We Are Only Developers For This Client Any Type Of Content Posted Here Belongs To Site’s Respective Owner Not To KhushiHost